Name :  
E-mail :  
» Boy Scuot Camp
» Sutkhobpha Camp
» Activities
» Performance
» News & Events
» Clip Video
» E-Card
» Location Map
 
 

          ปราสาทสัจธรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โชว์โลมาแสนรู้ การนั่งช้างชมวิว การขี่ม้า นั่งรถชมวิว และการแสดงนาฏศิลป์ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ไทยนี้ปราสาทสัจธรรมได้จัดให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้าชมภายในร้านอาหารริมขอบฟ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการแสดงที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) การแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ (อินเดีย มาเลเชีย ชวา ฯลฯ) และอื่น ๆ นอกจากการแสดงภายในปราสาทสัจธรรมแล้ว เราก็ยังได้รับเชิญจากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้นำการแสดงไปร่วมในงานและเทศกาลต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ค่ายลูกเสือ แคมป์ปิ้ง ขี่ม้า นั่งช้างชมวิว รถ ATV สนามยิงปืน BB Gun
           เนื่องจากนักแสดงของปราสาทสัจธรรมได้รับการฝึกสอนและฝึกฝนจากคณะครู อาจารย์ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร จาก หลาย ๆ จังหวัด เช่น อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด (นาฏศิลป์พื้นบ้าน) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ(นาฏศิลป์ไทย)
           ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าการแสดงนาฏศิลป์ของปราสาทสัจธรรมจึงมีความเป็นแบบแผนที่ถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์ และนอกจากการแสดงที่เป็นแบบแผนแล้ว เรายังได้พัฒนาการแสดงไปสู่การแสดงที่เป็นสากลอีกด้วย เช่น การแสดงคอนเทมโพลารี่ การเต้นโมเดิร้นแดนซ์ และการแสดงนานาชาติอีกมากมาย ซึ่งผลจากการตอบรับที่ดีจากสถานที่ต่าง ๆ ที่เราได้ไปร่วมแสดงนั้น จึงเป็นแรงพลักดันให้ปราสาทสัจธรรมมีความคิดริเริ่มที่จะขายการแสดงภายนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นแบบแผนสู่ผู้ชมที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมภายในปราสาทสัจธรรม ในนาม “นาฏศิลป์ปราสาทสัจธรรม”

ค่ายลูกเสือ แคมป์ปิ้ง ขี่ม้า นั่งช้างชมวิว รถ ATV สนามยิงปืน BB Gun ค่ายลูกเสือ แคมป์ปิ้ง ขี่ม้า นั่งช้างชมวิว รถ ATV สนามยิงปืน BB Gun ค่ายลูกเสือ แคมป์ปิ้ง ขี่ม้า นั่งช้างชมวิว รถ ATV สนามยิงปืน BB Gun

 

  » Pattaya Information
  » Pattaya Attraction
  www.happyriding.com
  www.trotaround.com
  www.vrhorseman.com
  www.tefcenter.net
 
  Home  |  Site Map  |  Partner Links  |  Contact Us
  Copyright © 2009 Sutkhobpha Camp All Rights Reserved. | Site by PattayaInformation.com